V Preludij

Znanje klavirja v obsegu prvih šestih razredov in nauka o glasbi v obsegu šestih razredov in znanje solfeggia v obsegu V Preludij razredov glasbene šole. Durova in molova lestvica kombinirano v razdalji oktave. Durovi in molovi kvintakordi z obrati. 61, Cramer ali druge etude podobne težavnostne stopnje.

Bacha: Mali preludij ali Dvoglasna invencija. Opombe: Izbrani program se izvaja iz not, ena skladba se izvaja na pamet. Durova ali molova trioktavna lestvica s trozvoki in zmanjšanim in dominantnim četverozvokom. Prvi ali drugi in tretji stavek koncerta. Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu. Lestvica čez 3 oktave z vsemi pripadajočimi kvintakordi in njihovimi obrati ter zmanjšani in dominantni četverozvok. 2 etudi različnih tehničnih prvin po lastni izbiri.

Priporočljivo je na pamet ni pa nujno. V primeru Telemann G-dur koncerta za violo pa lahko dva kontrastna stavka. Etuda ali stavek iz Bachove Suite za violončelo solo. Stavek koncerta ali dva kontrastna stavka sonate. Skladba s klavirsko spremljavo po lastnem izboru. C-dur v obsegu od c1 do c4.

Opombe: Na pamet je obvezno igrati lestvice in eno od skladb. Opombe: Na pamet je obvezno igrati lestvico in eno od skladb. Program po izboru mora vsebovati skladbe za sopransko in altovsko kljunasto flavto. 7 ter etuda po lastni izbiri hitrega karakterja. Barat: Piece en sol Mineur ter skladba po lastnem izboru, ki se igra na pamet. Lacour: 56 Études récréatives pour saxophone 2.

Kandidat lahko izbira med etudami 33, 34, 35, 36. Skladba po lastnem izboru, ki se igra na pamet. Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu oz. Dve lestvici, dur in mol, legato in staccato z arpeggi. Eno predklasično delo, ena ciklična skladba in ena skladba po lastnem izboru. Opombe: Vsaj ena skladba se izvaja na pamet.